Rodzaje tworzyw sztucznych do formowania

Wydawca: Kriana Xiao
czas: 2018-07-24
streszczenie: Tworzywa dostępne są w dwóch głównych typach: tworzywach termoplastycznych, które można topić, oraz termoutwardzalnych, które nie są.
Tworzywa dostępne są w dwóch głównych typach: tworzywach termoplastycznych, które można topić, oraz termoutwardzalnych, które nie są. Różnica polega na tym, jak powstają ich polimery. Polimery lub łańcuchy atomów w termoplastach są jak jednowymiarowe struny, a jeśli są stopione, można je przekształcić. Termosety to trójwymiarowe łańcuchy, które zawsze zachowują swój kształt. Do kształtowania lub formowania tworzyw sztucznych stosuje się różne procesy, z których niektóre mogą wytwarzać tylko tworzywa termoplastyczne lub termoutwardzalne, a także inne, które mogą wytwarzać oba.

poprzedni:Wtryskarka do tworzyw sztucznych Krótkie wprowadzenie